www.yorulmazer.com

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kursu

Bemar Kariyer Okulu, kariyerinizi başkasının inisiyatifinden alıp, sizlerin inisiyatifine sunan bir kurumdur. Kariyer, hem kişisel yetenek ve kabiliyetler ile hem de eğitim ile parlayan bir olgudur term papers help. Bemar Kariyer Okulu, şirketinizin kariyer rotasını İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi ile çizmektedir. İnsan kaynakları bir firmanın bel kemiğidir. Firmanın pek çok alanı bu departman ile ortak hareket eder. İnsan kaynakları donanımlı olmayan firmalarda disiplin ve kurumsallık sorunları vardır.

Eğitim Programını İnceleyin

 • İK TEORİSİNE GİRİŞ VE İK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ

  • İK Yönetiminin amaçları
  • İK Yönetiminin ilkeleri
  • İKY Uygulamaları
  • İK Bölümünün organizasyondaki yeri
  • İK Yönetiminin stratejik önemi
  • İK Yönetiminin önündeki engeller
  • İK Yönetiminde yeni yaklaşımlar

  İŞ ANALİZİ, İŞ TANIMI VE YENİLİKLER

  • Pozisyonu, işi iyi bir şekilde analiz yapma
  • Pozisyona, işe doğru tanımlama yapma
  • Pozisyona, işe yenilikler sağlama

  SEÇME VE YERLEŞTİRME

  • Seçme yerleştirme süreci ve önemi
  • Aday Havuzu oluşturma
  • Mülakat Türleri
  • Mülakat Teknikleri
  • Mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Karar ve geribildirim süreci
  • İşe başlatma

  PERFORMANS YÖNETİMİ VE MOTİVASYON

  • Performans Yönetiminin Önemi
  • Performans Değerlendirme Yöntemleri
  • Performans Yönetim Süreci
  • Performans Değerlendirmenin kanuni boyutu

  KARİYER PLANLAMA VE YEDEKLEME

  • Kariyer planlamanın önemi
  • Kariyer planlama yöntemleri
  • Kariyer Planlama süreci
  • Kariyer planlamanın firma ve çalışan açısından önemi
  • Yedekleme işlemleri

  ÜCRET YÖNETİMİ, ÜCRET SİSTEMLERİ VE BORDROLAMA

  • Ücretin tanımı
  • Ücretlendirmede Ana İlkeler (Hangi niteliklere sahip olan kişiye nasıl ücret bir ücret politikası uygulanır, neye göre belirlenir, performans zammı vs.)
  • Ücret Türleri
  • Ücret Sistemleri
  • Bordro ve Maaş Hesaplama

  ÇALIŞMA MEVZUATI VE TEMEL UYGULAMALAR

  • 4857 sayılı iş kanunu (Bu iş kanunda yer alan ve iyi bir İK’cının uygulaması gereken çalışma mevzuatı, bu kanundan yola çıkarak temel uygulamaların yapılması vs.)

  EĞİTİM VE GELİŞİM (GELİŞTİRME)

  • Eğitimin Önemi
  • Eğitim Bölümünün organizasyondaki yeri
  • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Eğitim bütçesinin, yöntem ve materyallerinin belirlenmesi
  • Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  • Özel sektörde uygulanan Eğitim Programları

Copyrights © 2018 Bemar Kariyer. Tüm Hakları Saklıdır.